Kuulutus: Työmaa-/taukovaunun lähisiirto

Tulostettava sivu

Sirkassa Kelotielle on jätetty ilman rekisterikilpiä oleva työmaa-/taukovaunu joka haittaa tien talvikunnossapidon töitä.

Työmaa-/taukovaunu on siirretty lähisiirtona kunnan varastolle (Käpylähalli), että Kelotiellä pystytään suorittamaan talvi-kunnossapitotyöt.

Kuulutus pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 10.2.-21.2.2021 välisen ajan.
Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 10.2.2021 sekä todetaan, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Kittilässä 10.2.2021

TEKNINEN OSASTO

Lisätietoja: 
Raimo Kurkinen 040 6313 751

Sivua päivitetty: 
10.2.2021