Kuulutus: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä varauspäätös Puljun Malminetsintä Oy:lle, lupatunnus VA2020:0071

Tulostettava sivu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella

4.2.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

 

Varaaja: Puljun Malminetsintä Oy

Lupatunnus:  VA2020:0071

Varausalueen sijainti: Kittilä

Varauksen voimassaolo päättyy: 1.1.2022

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusaika päättyy 15.3.2021. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja

kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Sivua päivitetty: 
5.2.2021