Kuulutus rakennusjärjestysluonnoksen nähtävillä pitämisestä

Tulostettava sivu
Tapahtumapäivämäärä: 
17.12.2020 - 29.1.2021

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta  päätöksellään 10.12.2020 § 143  asettaa MRL 62 §:n ja MRA 6.1 § mukaisesti nähtäville rakennusjärjestysluonnoksen.  

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus lausua mielipiteensä luonnoksesta.

Rakennusjärjestysluonnos pidetään nähtävillä 16.12.2020 – 29.1.2021 Kittilän kunnan teknisellä osastolla os. Valtatie 15, 99100 Kittilä ja kunnan verkkosivuilla www.kittila.fi. 

Kirjalliset muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä 29.1.2021 klo 14.00  mennessä,  kirjaamo@kittila.fi tai Rakennus- ja ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Matti Niska puh.  0400396074

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusjärjestysluonnos

Sivua päivitetty: 
17.12.2020