Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta/Maansiirto Jorma Vainio Oy, maa-ainesten murskaus Pöntsön sora-alue tilalla ”Lähteelä”

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §6/2019

Maansiirto Jorma Vainio Oy, maa-ainesten murskaus Pöntsön sora-alueella tilalla ”Lähteelä”, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

 

Ympäristösihteeri on 22.5.2019 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Maansiirto Jorma Vainio Oy murskaa maa-aineksia Pöntsön sora-alueen tukitoiminta-alueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan Kittilän Sirkan kylän Pöntsössä touko- ja kesäkuussa 23.5.-23.6.2019 ma-pe klo 06-22. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 24.5.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (24.6.2019 saakka). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 22.5.2019

 

Piippa Wäli

Ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
3.6.2019