Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §3/2018, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Kaukosen snowcross-rata

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 25.4.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Jarno Hietalahti on rakentanut Kittilän Kaukosen kylään Rengastielle lumesta snowcross-radan, jonka käyttö aiheuttaa ympäristöön meluhaittaa. Snowcross-radalla harjoitellaan moottorikelkoilla 7.4.-10.5.2018 ma-su klo 12-20. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa määräajan.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 26.4.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (29.5.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040 847 9552, sähköposti: piippa.wali(at)kittila.fi.

 

Kittilässä 25.4.2018

Ympäristösihteeri              
Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
25.4.2018