Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta/ Metsähallitus Metsätalous Oy, maa-ainesten murskaus Kaitaselän sora-alue I:llä

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §2/2019

Metsähallitus Metsätalous Oy, maa-ainesten murskaus Kaitaselän sora-alue I:llä, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

 

Ympäristösihteeri on 9.4.2019 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Metsähallitus Metsätalous Oy murskaa maa-aineksia Kaitaselän sora-alue I:llä ja tämä toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan Kittilän Kaitaselässä huhti- ja toukokuussa 15.4.-12.5.2019 ympäri vuorokauden ma-su klo 00-24. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 10.4.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (10.5.2019 saakka). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

 

Kittilässä 9.4.2019

 

 

Piippa Wäli

Ympäristösihteeri              

Sivua päivitetty: 
9.4.2019