Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta/ Destia Oy, Kittilän lentoaseman muutostyöt

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §13/2018, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Destia Oy, Kittilän lentoaseman alueen muutostyöt

 

Ympäristösihteeri on 31.10.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Destia Oy suorittaa Kittilän lentoaseman laajennukseen liittyen lentoaseman alueella kallion louhintaa ja räjäytyksiä, josta aiheutuu ympäristöön melu- ja tärinähaittaa 30.10.-31.12.2018 välisenä aikana ma-su klo 7-19. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa määräajan.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 2.11.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (3.12.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali(at)kittila.fi.

 

 

Kittilässä 31.10.2018

Sivua päivitetty: 
1.11.2018