Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Maa-ainesten murskaus Jolhikon sora-alueella

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §18/2018

Metsähallitus Metsätalous Oy, maa-ainesten murskaus Jolhikon sora-alueella, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristösihteeri on 7.12.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Metsähallitus Metsätalous Oy murskaa maa-aineksia Jolhikon sora-alueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ympäristöön. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan Kittilän Jolhikossa joulukuussa ja tammikuun alussa 15.1.2019 saakka ma-su klo 00-24. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 10.12.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (10.1.2019 saakka). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 7.12.2018

 

Piippa Wäli
Ympäristösihteeri              

Sivua päivitetty: 
7.12.2018