Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Maa-ainesten murskaus Ruottaman kaakkoisella sora-alueella

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §17/2018

Morenia Oy, maa-ainesten murskaus Ruottaman kaakkoisella sora-alueella, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristösihteeri on 7.12.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Morenia Oy murskaa maa-aineksia Ruottaman sora-alueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ympäristöön. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaan Kittilän Ruottamassa syys-lokakuussa ma-pe klo 6-22. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 10.12.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (10.1.2019 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 7.12.2018

Ympäristösihteeri              
Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
7.12.2018