Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Kittilän markkinoiden avajaiset

Tulostettava sivu

Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §6/2018, Rauhalan kyläyhdistys ry., Kittilän markkinoiden avajaiset, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristösihteeri on 2.7.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Rauhalan kyläyhdistys ry. järjestää Kittilän markkinoiden avajaistilaisuuden, joka aiheuttaa melua ympäristöön. Melua aiheuttava tapahtuma järjestetään Rauhalan kylän Palorannassa torstaina 5.7.2018 klo 18-22. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen tilaisuus voidaan järjestää ilmoitettuna ajankohtana.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 3.7.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (2.8.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040 847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 2.7.2018

 

Ympäristösihteeri              
Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
4.7.2018