Kuulutus: Päätös maa-aineslain 10 §:n mukaisesta jatkoajasta/ Maansiirto Jorma Vainio Oy, Pöntsön sora-alue tilalla ”Lähteelä”

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös maa-aineslain 10 §:n mukaisesta jatkoajasta §5/2019

Maa-ainesluvan mukaisten maisemointi- ja viimeistelytöiden loppuunsaattaminen, Maansiirto Jorma Vainio Oy, Pöntsön sora-alue tilalla ”Lähteelä”

 

Kittilän kunnan ympäristösihteeri on päätöksellään §5/2019, 22.5.2019 myöntänyt jatkoajan 31.12.2020 saakka, Maansiirto Jorma Vainio Oy:n maa-ainesluvalle (Khall 11.04.2006 § 186) ja sen jatko-ajalle (RakYmplk 26.04.2017 § 32) tilalla Lähteelä olevalle Pöntsön sora-alueella. Sora-alue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella (Kulkujoki 12261152V).

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.5.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (24.6.2019 saakka). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kittilän kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

 

Kittilässä 22.5.2019

 

Piippa Wäli

Ympäristösihteeri              

Sivua päivitetty: 
23.5.2019