Kuulutus: Päätös koeluontoisesta toiminnasta/Pikkulehdon jääkarting- ja autorata, Henri Kallojärvi Oy

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 8.4.2019 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014)  § 119 mukaisen ilmoituksen koeluontoisesta toiminnasta. Ilmoitus koskee Henri Kallojärvi Oy:n koeluonteista jääkarting- ja autorataa Kittilän Pikkulehdossa ajalla 11.12.2018-19.4.2019 sekä toiminnan vaikutusten seurantaa ajalla 20.4.-11.5.2019. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toiminta voidaan järjestää ilmoitetusti.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 9.4.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (9.5.2019 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli, puh. 040 847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 8.4.2019

Piippa Wäli

Ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
8.4.2019