Kuulutus moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymisestä

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 13.10.2016 hyväksynyt maastoliikennelain (1710/95) mukaisen reittisuunnitelman muutoksen koskien seuraavaa moottorikelkkailureittiä:

 

§ 115 Palliainen – Immeljärvi nr:o 14, muutos n. 500m, Immeljärven eteläpäässä

 

Päätös pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 19.10.–9.11.2016 viraston aukioloaikoina. Mahdollinen oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja toimitettava 9.11.2016 mennessä os. Rakennus- ja Ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 18.10.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

Sivua päivitetty: 
17.10.2016