Kuulutus: Maa-ainesten ottamislupahakemus/Kittilän Valtionmaa IV, Laassalaki

Tulostettava sivu

KUULUTUS

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Kittilä, Laassalaen sora-alue, Metsähallitus Metsätalous Oy

 

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Kittilän Valtionmaa IV:ssa, Laassalaessa, tilalla RN:o 261–893-13-1. Laassalaen sora-alue sijaitsee n. 20 km Kuivasalmen kylästä itään, Kumputunturin koillispuolella. Alue on vanhaa soranotto-aluetta, jolla on voimassa oleva ottolupa. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslupaa 1,35 ha:n maa-ainesalueelle 30 000 m3:n ottomäärälle. Vuotuinen otto vastaa kysyntää. Haettu ottamisaika on 10 vuotta. Hakemuksessa haetaan myös lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

 

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.10.–14.11.2018 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 14.11.2018 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 11.10.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
11.10.2018