Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Riikonjärven länsipuoli

Tulostettava sivu

OTSO Metsäpalvelut Lappi hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilässä Riikonjärven länsipuolella sijaitsevalta tilalta Vellula (RN:o 261:405:3:65).

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 0,4 ha, haettu kokonaisottomäärä 6000 m3 ja ottamisaika 3 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 5.11.2014–5.12.2014 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 5.12.2014 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

Kittilässä 5.11.2014

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018