Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Punakivilaen sora-alue

Tulostettava sivu

Morenia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilän Valtion metsämaat kylässä (Pokassa) sijaitsevalta tilalta Kittilän valtionmaa II (261-893-11-1), Punakivilaen sora-alue.

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 2,96 ha, haettu kokonaismäärä 60 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 28.9.–29.10.2012 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 29.10.2012 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 28.9.2012

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
4.5.2018