Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Puksuvaaran sora-alue, Tepasto

Tulostettava sivu

Kimmo Alatalo hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilän Tepaston kylässä Puksuvaaran sora-alueella sijaitsevalta tilalta Kivikkola (RN:o 261:408:2:42).

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 0,82 ha, haettu kokonaisottomäärä 30 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 30.10.2014–28.11.2014 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 28.11.2014 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 30.10.2014

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018