Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Kittilän valtionmaa, Jäkälälaen sora-alue

Tulostettava sivu

Metsähallitus, MT, Länsi-Lappi hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilän Kaukosen kylässä sijaitsevalta tilalta Kittilän valtionmaa VI (261-893-15-1), Jäkälälaen sora-alue. Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 0,71 ha, haettu kokonaismäärä 20 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 27.8–25.9.2014 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 25.9.2014 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 27.8.2014

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
27.8.2014