Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Kaukonen, Hangasvaaran sora-alue, OTSO Metsäpalvelut Oy

Tulostettava sivu

OTSO Metsäpalvelut Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa Hangasvaaran sora-alueella tilalla Yritys (RN:o 261-403-28-52). Alue sijaitsee n. 2,5 km Kaukosen kylästä itään. Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määritelty merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue, M. Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 2,0 ha, haettu kokonaisottomäärä 9 000 m3 ja ottamisaika 3 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 2.5.–3.6.2019 Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä. Muistutukset ja mielipiteet asiasta voi ilmaista kirjallisesti viimeistään 3.6.2019 Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, tai sähköpostilla: kirjaamo@kittila.fi. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja (puh. 040 636 0512).

 

Kittilässä 2.5.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Sivua päivitetty: 
2.5.2019