Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Kallon Pähtimännikkö, Asko Kallojärvi

Tulostettava sivu

Asko Kallojärvi hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa Pähtimännikön sora-alueella tiloilla Ketola (RN:o 261-402-1-32) ja Poikkiruona (RN:o 261-402-1-76). Alue sijaitsee n. 1,5 km Kallon kylästä kaakkoon. Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määritelty merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue, M. Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 0,8 ha, haettu kokonaisottomäärä 20 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 24.4.–24.5.2019 Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä. Muistutukset ja mielipiteet asiasta voi ilmaista kirjallisesti viimeistään 24.5.2019 Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, tai sähköpostilla: kirjaamo@kittila.fi. Lisätietoja asiasta antaa ympäristösihteeri (puh. 040 847 9552).

 

Kittilässä 24.4.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Sivua päivitetty: 
24.4.2019