Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksen perumisesta

Tulostettava sivu

 

Morenia Oy on hakenut maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilän Kaukosen kylässä sijaitsevalta tilalta Kittilän valtionmaa VI (261-893-15-1), Tuoremaan kallioalue.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on 14.11.2013 § 145 päättänyt asian käsittelyn, koska hakija on ilmoittanut peruvansa ottamislupahakemuksen.

Päätöksestä ei ole valitusoikeutta.

 

Kittilässä 18.11.2013

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018