Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä Kulkuojan sora-alue, Sirkan Maansiirtopalvelu Ky

Tulostettava sivu

JULKINEN KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ
Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen (ympäristösihteeri § 5/2020), Lisä-Haukka, Kulkuojan sora-alue, Sirkan Maansiirtopalvelu Ky
Päätös
Ympäristösihteeri on 18.8.2020 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Sirkan Maansiirtopalvelu Ky:lle soran ottoon Kulkuojan sora-alueella Kittilän kunnassa, tilalla Lisä-Haukka (RN:o 261-409-30-19). Kulkuojan sora-alue sijaitsee Pöntsössä Kittilän Sirkan kylästä noin 19 km luoteeseen.
Nähtävilläpito
Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.
Muutoksenhaku
Maa-ainesten ottamislupapäätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 25.9.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

Kittilässä 18.8.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Piippa Wäli
Ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
18.8.2020