Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireille tulosta, Oravaisenvuoma

Tulostettava sivu

KUULUTUS

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Ruottama, Oravaisenvuoman hiekka-alue, Kittilän valtionmaa III (RN:o 261-893-12-1), Napaiirin Kuljetus Oy

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Ruottamassa Oravaisenvuoman alueella tilalla Kittilän valtionmaa III (RN:o 261-893-12-1). Oravaisenvuoma sijaitsee Kittilän Ruottamassa Aakenuksentien varrella, noin 10,5 km kunnan keskustaajamasta. Alueella on ollut aikaisemmin ottotoimintaa. Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-ainesten ottolupaa 3,69 ha:n maa-ainesalueelle 200 000 m3:n ottomäärälle. Arvioitu vuotuinen otto on 20 000 m3. Haettu ottamisaika on 10 vuotta. Hakemuksessa haetaan myös lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 16.6.-23.7.2020 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 23.7.2020 mennessä Kittilän raken­nus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan vt. ympäristötarkastaja Elli Närhi puh. 040 636 0512, sähköposti: elli.narhi@kittila.fi.

 

Kittilässä 16.6.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Hakemus

Lähestymiskartta

Ottamissuunnitelma

Kartat

Sivua päivitetty: 
16.6.2020