Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireille tulosta, Kulkujoen sora-alue

Tulostettava sivu

 

KUULUTUS

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Pöntsö, Kulkuojan sora-alue, Lisä-Haukka (RN:o 261-410-20-45), Markus Raekallio

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Sirkan kylässä Pöntsössä Kulkuojan sora-alueella tilalla Lisä-haukka (RN:o 261-410-20-45). Kulkujoen sora-alue sijaitsee Kittilässä Sirkan kylästä noin 18 km luoteeseen ja noin kilometrin Pöntsön kylästä. Markus Raekallio hakee maa-ainesten ottolupaa 4,3 ha:n maa-ainesalueelle 87 000 m3:n ottomäärälle. Arvioitu vuotuinen otto on 10 000 m3. Haettu ottamisaika on 10 vuotta.

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 17.6.-24.7.2020 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 24.7.2020 mennessä Kittilän raken­nus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan vt. ympäristötarkastaja Elli Närhi puh. 040 636 0512, sähköposti: elli.narhi@kittila.fi.

 

Kittilässä 17.6.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Hakemus

Sivua päivitetty: 
17.6.2020