Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksista / Maansiirto Jorma Vainio Oy

Tulostettava sivu

Maansiirto Jorma Vainio Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa kalliokiven ottoon ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen Kittilän kunnassa tilalla Alakylä (RN:o 261-401-25-25). Alue sijaitsee Alakylässä, n. 37 km Kittilästä Rovaniemen suuntaan kantatien 79 itäpuolella. Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määritelty merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue, M ja osittain merkinnällä maaseudun kehittämisen kohdealue.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 11.4.–13.5.2019 Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä. Muistutukset ja mielipiteet asiasta voi ilmaista kirjallisesti viimeistään 13.5.2019 Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, tai sähköpostilla: kirjaamo@kittila.fi. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja (puh. 040 636 0512).

 

Kittilässä 10.4.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Sivua päivitetty: 
10.4.2019