Kuulutus lupahakemuksen vireille tulosta, Ukonmaa

Tulostettava sivu
Tapahtumapäivämäärä: 
18.12.2020 - 18.1.2021

Kuulutus maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n yhteiskäsittelyn mukaisesta kallionoton lupailmoituksesta / Napapiirin Kuljetus Oy, Ukonmaa, Kittilä

 

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSISTA

Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista lupaa kalliokiven ottoon ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa siirrettävän murskauslaitoksen toimintaa varten Kittilässä, Ukonmaan hiekkamoreeni- ja kallioalueella (RN:o 261-407-38-6). Ukonmaan hiekkamoreeni-alue sijaitsee Kittilän kunnassa, Lintulantien varrella noin 2,4 km kaakkoon Lintulan kylästä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 18.12.2020–18.1.2021 Kittilän kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kittila.fi sekä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä, viraston aukioloaikoina. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 18.1.2021 Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli, puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 18.12.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tanja Heikkilä

vs. ympäristötarkastaja

Sivua päivitetty: 
18.12.2020