Kuulutus: Levin Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos ja Levin Immeljärven pohjoispuolen asemakaava, vireilletulo

Tulostettava sivu

Kittilän kunta tiedottaa seuraavien asemakaavahankkeiden vireilletulosta (MRL 63 §):

– Levin Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

– Levin Immeljärven pohjoispuolen asemakaava

Edellä mainituista asemakaavoista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, joka pidetään nähtävillä 1.12.–15.12.2014 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.  

Kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmista saa tietoa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Kittilän kunnanhallitukselle nähtävillä oloaikana, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. (MRL 64 §).

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
26.11.2014