Kuulutus: Levin korttelin 33 tonttien 1 ja 6 sekä korttelin 35 tontin 5 asemakaavamuutoksen voimaantulo

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 25.8.2014 §:n 31 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Levin korttelin 33 tonttien 1 ja 6 sekä korttelin 35 tontin 5 asemakaavamuutoksen.

 

Em. asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja asemakaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, lokakuun 3. päivänä 2014
KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
3.10.2014