Kuulutus: Kittilän kunnan kirkonkylän kortteleiden 348 ja 370 sekä palloilukentän alueen asemakaavan muutos hyväksytty

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan:

 

Kittilän kunnanvaltuusto on 8.4.2013 § 38 tekemällään päätöksellään hyväksynyt Kittilän kunnan kirkonkylän kortteleiden 348 ja 370 sekä palloilukentän alueen asemakaavan muutoksen.

 

Edellä mainittu asemakaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.
Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, toukokuun 22. päivänä 2013
KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
17.5.2013