Kuulutus Kittilän kirkonkylän urheilukentän asemakaavan muutoksen hyväksymisestä

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 30.1.2012 § 4 tekemällään päätöksellään hyväksynyt Kittilän kirkonkylän urheilukentän asemakaavan muutoksen. Asemakaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, maaliskuuta 14. päivänä 2012
KUNNANHALLITUS

 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013