Kuulutus: Kittilän hyötyjäteasemalle varastoidut hylätyt ajoneuvot, marraskuu 2014

Tulostettava sivu

Kuulutus

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (SiirtoL 828/2008 / §7) nojalla ja Kittilän kunnan toimesta ajoneuvojen siirtovarastoon Kittilän hyötyjäteasemalle varastoidut hylätyt ajoneuvot, varastosaldo marraskuu 2014:

Ajoneuvon merkki väri varastosiirron ajankohta
Toyota LandCruiser  sininen  Siirretty varastoon v. 2013
Ford Fiesta     punainen  Siirretty varastoon joulukuu 2013
Nissan Sunny  harmaa  Siirretty varastoon 21.10.2013
Mercedes Benz   valkoinen Siirretty varastoon v. 2013
Toyota Corolla      hopea   Siirretty varastoon 26.6.2013
Mazda 626    valkoinen Siirretty varastoon 10.10.2013
Nissan Sunny  punainen  Siirretty varastoon 5.9.2013
VW Golf     valkoinen Siirretty varastoon 10.7.2013

Ajoneuvon omistajan tulee noutaa siirretty ajoneuvonsa varastosta 30 päivän kuluessa tähän kuulutukseen liittyvän siirtopäätöksen tiedoksisaannistaan. Yllä mainittujen ajoneuvojen tiedossa oleville omistajille on asiasta tiedotettu kirjeellä 24.11.2014.

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava, että siirtomaksut on suoritettu ja ajoneuvo on todistetusti ollut hakijan omistuksessa siirtohetkellä. Kittilän kunta ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa varastosta ennen laskun maksamista ja em. todistuksen esittämistä.

Ellei ajoneuvoa ole noudettu 30 päivän kuluessa tämän kuulutuksen ja siihen liittyvien siirtopäätösten tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy Kittilän kunnan omistukseen. Siirtopäätös katsotaan saadun tiedoksi saantitodistuksesta ilmenevänä päivänä taikka jos omistaja on tuntematon tai tavoittamattomissa, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu kunnan ilmoitustaululle.

 

Kittilässä 24.11.2014
TEKNINEN OSASTO

 

Lisätietoja: Jari Kinnunen, tiemestari, puh. 0400 862 532

Sivua päivitetty: 
25.11.2014