Kuulutus: Kirkonkylän korttelin 348 sekä palloilukentän alueen asemakaavamuutoksen vireilletulo

Tulostettava sivu

Kuulutus 5.12.2012

 

Kittilän kunta tiedottaa kirkonkylän korttelin 348 sekä palloilukentän alueen asemakaavamuutoksen vireilletulosta (MRL 63 §). Suunnittelualue käsittää koulukeskuksen korttelin 348 sekä viereisen palloilukentän alueen, jossa sijaitsee jäähalli ja jalkapallokenttä. Tavoitteena on tarkastella urheiluhallin sijoittumista ja päiväkodin laajentamista sekä osoittaa palloilukentän alueelle rakennusoikeus jäähallille ja huoltorakennuksille.

 

Edellä mainitusta asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään nähtävillä 5.12. – 19.12.2012 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 sekä kunnan internet – sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat. Kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tietoa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta.
 

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Kittilän kunnanhallitukselle nähtävillä oloaikana, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. (MRL 64 §).

 

KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013