Kuulutus: Kaavoituskatsaus 2014

Tulostettava sivu

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

 

Kittilän kunnan kaavoituskatsaus 2014 on julkisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla 22.12.2014–23.1.2015 sekä internetissä Kittilän kunnan Internet -sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/kaavoituskatsaus-2014.

 

Kaavoituskatsauksesta ilmenee voimassa olevien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen sijainti, vireillä olevat ja vireille tulleet kaavahankkeet sekä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät maankäyttösopimukset.

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.12.2014