Kuulutus: Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Ruottaman pohjoinen sora-alue, Morenia Oy

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 9.7.2019

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 4.7.2019 § 89

 

Luvan haltija:                                        Morenia Oy

Paikka:                                                 Kittilän Ruottamassa tila Ruottama 261-405-46-3 määräalat 1 ja 2

Luvan myöntämispäivämäärä ja §:             Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.7.2019 § 89

Toimenpide:                                          Maa-ainesten otto ja soran murskaustoiminta

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 8.7.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

 

 

Muutoksenhaku:

 

Valitusaika on 30 päivän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus, jolle osoitettu kirjallinen valitus on toimitettava Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
8.7.2019