Kuulutus: Hylätyn ajoneuvon siirtäminen

Tulostettava sivu

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (SiirtoL 1508/2019) 7 §:n nojalla seuraava hylätty ajoneuvo tulee siirtää seitsemän (7) päivän kuluessa.

 

Ajoneuvon merkki            väri / rek.nro                             Siirron määräaika  
Skoda                               tumman sininen / 383 AUY        11.11.2020

 

Yllä mainittu ajoneuvo tulee siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) nojalla seuraavasta syystä:

Ajoneuvo on hylätty kiinteistön pysäköintialueelle Leviraitti 1, 99130 Sirkka.  Ajoneuvo vie tilaa pysäköintialueelta ja estää lumitöiden ja kunnostustöiden tekemistä (SiirtoL 7 §).
 

Jos siirtokehotusta ei noudateta, kunta siirtää ajoneuvon ajoneuvojen siirtovarastoon Kittilän hyötyjäteasemalle. Kustannukset voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 11 §:n mukaisesti. Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen 13 §:n mukaisesti.
 

Kuulutus pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 4.11.-11.11.2020 välisen ajan.
Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 4.11.2020 sekä todetaan, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemista.
 

Kittilässä 4.11.2020

TEKNINEN OSASTO
 

Lisätietoja:    

Arto Leppäjärvi
ts. yhdyskuntainsinööri

Sivua päivitetty: 
4.11.2020