Kuulutus Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavan vireilletulo

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Kittilän kunta tiedottaa Taivaanvalkeat/Akanvuoman alueen ranta-asemakaavan vireilletulosta (MRL 63 §). Ranta-asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Könkään kylässä ja tavoitteena on osoittaa alueelle matkailupalvelu- ja majoitusrakentamista sekä loma-asutusta osana Taivaanvalkeat Elämys- ja Aktiviteettipuiston kehittämishanketta.

 

Edellä mainitusta ranta-asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään nähtävillä 22.8.–5.9.2016 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 sekä kunnan internet – sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat. Kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tietoa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta.

 

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Kittilän kunnanhallitukselle nähtävillä oloaikana, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §).

 

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017