Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläpito

Tulostettava sivu
Tapahtumapäivämäärä: 
1.6.2012 - 6.8.2012

KUULUTUS

Kittilän kunta asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen. Tarkastelun kohteena oleva alue sijoittuu Sodankylän ja Kittilän kuntien rajalle Kuolavaaran ja Keulakkopään alueelle. Osayleiskaavan tavoitteena on tutkia, onko hankealueelle mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. Kaavaluonnoksesta järjestetään yhteinen yleisötilaisuus Sodankylän kunnan kanssa Kelontekemän työväentalolla 14.6.2012 klo 18.

 

Edellä mainitut asiakirjat pidetään nähtävillä 6.6.–6.8.2012 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 sekä kunnan Internet – sivuilla osoitteessa www.kittila.fi.

 

Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet valmisteluaineistosta tulee jättää 6.8.2012 klo 16:00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013