Kunnanvaltuuston kokouksen 18.6.2012 asialista

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa, kunnanvaltuuston istuntosalissa maanantaina 18.6.2012 klo 14.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

3. Outi Marttilan aloite pormestarimallista

4. Kittilän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen

5. Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen

6. Erään tontinosan hinnoittelu ja myynti (K35 T7)

7. Lisämääräraha / vammaispalvelut

8. Selvitys välitetyistä asuntolainoista/Kittilän kunnan vuoden 2010 tilinpäätös

9. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2011

10. Kittilän kunnan vuoden 2011 tilinpäätös

 

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa hallintojohtajan työhuoneessa torstaina 21.6.2012 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo 13.00–15.00.

Kittilässä 7.6.2012

Timo Kurula
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013