Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.3.2014 §:n 1 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu 10.3.2014 pidetyn kokouksen lisäksi vuonna 2014 seuraavasti:

12.5., 16.6., 25.8., 29.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei estettä ilmaannu tai asioiden käsittely toisin vaadi.

 

Kunnanvaltuuston ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla sähköpostiosoite on.

 

Esityslistat lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

 

Kunnanvaltuuston asialista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
18.3.2014