Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2013

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2013 §:n 24 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu tammikuussa 2013 pidettävän kokouksen lisäksi vuonna 2013 seuraavasti:

 

25.2., 8.4., 17.6., 30.9., 11.11. sekä 9.12.2013 klo 14.00 alkaen.

 

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei estettä ilmaannu tai asioiden käsittely toisin vaadi.

 

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla sähköpostiosoite on.

 

Kunnanvaltuuston asialista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
20.2.2013