Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2012

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.1.2012 §:n 1 kohdalla päättänyt, että Kittilän kunnanvaltuusto kokoontuu tammikuussa 2012 pidettävän kokouksen lisäksi vuonna 2012 seuraavasti:

 

26.3., 18.6., 24.9., 12.11. ja 14.12. klo 14.00 alkaen.

 

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei toisin päätetä tai estettä ilmaannu tai asioiden käsittely toisin vaadi.

 

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti –nimisessä lehdessä sekä Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensim-mäiselle varajäsenelle. Esityslistat lähetetään myös sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla sähköpostiosoite on.

 

Kunnanvaltuuston asialista laitetaan myös kunnan kotisivuille.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013