Kunnanvaltuusto

Tulostettava sivu

KUNNANVALTUUSTON KOKOONTUMINEN VUONNA 2021

 

Kunnanvaltuuston kokoontuminen tammi – kesäkuu 2021

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 §:n 129 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2021 maanantaisin klo 14 alkaen seuraavasti:

 

25.1., 22.2., 22.3., 26.4., 31.5. ja 14.6.

 

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

Esityslistat lähetetään myös kaikille varavaltuutetuille. Paperisista esityslistoista luovutaan valtuuston osalta kokonaan 1.3.2021 lukien.

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa. Tietoturvasyistä suositetaan käytettäväksi kittila.fi-loppuista sähköpostiosoitetta. Esityslistat julkaistaan sähköisessä Cloud-meeting kokousportaalissa 1.1.2021 lukien. Pilottiluonteisesti jo 14.12.2020 valtuuston kokouksen materiaali julkaistaan tässä alustassa.

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

= = = = = =

Lapin aluehallintovirasto päätöksellään 1.3.2021 kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä. Määräys on voimassa 2.3. - 28.3.2021.

 

Kittilän kunnanvaltuuston 22.3.2021 pidettäväksi suunniteltu kokous on peruttu Lapin aluehallintoviraston päätöksen vuoksi ja koronavirusriskin välttämiseksi.

 

Kittilässä 2.3.2021

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

= = = = = =

Kittilän kunnanvaltuuston seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 26.4. klo 14, maanantaina 31.5. klo 14 ja maanantaina 21.6.2021 klo 14.

 

Kittilässä 12.4.2021

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

= = = = = =

 

KUNNANVALTUUSTON KOKOONTUMINEN VUONNA 2020

 

Kunnanvaltuuston kokoontuminen syyskaudella 2020

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.6.2020 §:n 77 kohdalla merkinnyt tiedoksi, että seuraavat valtuuston kokoukset pidetään kunnanvaltuuston puheenjohtajan päättämällä tavalla

 

Ma 31.8. klo 14

Ma 28.9. klo 14

Ma 26.10 klo 14

Ma 9.11. klo 14

Ma 14.12. klo 14

 

Paikkana koronaepidemian mahdollisesti jatkuessa Kittilän urheiluhalli.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

= = = = = =

Kvalt 26.10.2020 § 123

Kunnanvaltuuston 9.11.2020 pidettäväksi päätettyä kokousta ei pidetä, koska kokoukseen ei ole yhtään kunnanhallituksen valmistelemaa asiaa/esitystä valtuuston käsiteltäväksi.

=  =  =  =  =

 

Kunnanvaltuuston kokoontuminen tammi - kesäkuu 2020

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 §:n 67 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2020 seuraavasti:

Ma 3.2. klo 14.00
Ma 2.3. klo 14.00 Livestream tallenne
Ma 6.4. klo 14.00
Ma 25.5. klo 14.00 Livestream tallenne
Ma 22.6. klo 14.00

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa.

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNNANHALLITUS

=  =  =  =  =
Kittilän kunnanvaltuuston 6.4.2020 pidettäväksi suunniteltu kokous on peruttu koronavirusriskin välttämiseksi.

 

Kittilässä 19.3.2020

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

=  =  =  =  =

Kittilän kunnanvaltuuston 6.4.2020 ja 25.5.2020 pidettäväksi suunnitellut kokoukset on peruttu koronavirusriskin välttämiseksi. Seuraavan kerran kunnanvaltuusto kokoontuu 22.6.2020, mikäli erityisen kiireellisiä asioita ei sitä ennen ilmene.

 

Kittilässä 3.4.2020

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
=  =  =  =  =

Kittilän kunnanvaltuuston seuraavat kokoukset pidetään Kvalt 16.12.2019 §:n 67 kohdalla päätetyn kokousohjelman mukaisesti maanantaina 25.5.2020 ja maanantaina 22.6.2020.

 

Kittilässä 28.4.2020

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
=  =  =  =  =


 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto

Kunnanvaltuusto 19.6.2017 § 30, toimikausi yksi (1) vuosi: 19.6.2017 – 18.6.2018
Kunnanvaltuusto 18.06.2018 § 44, toimikausi kolme (3) vuotta 18.6.2018 - 31.5.2021

 

Puheenjohtaja, Nevalainen Aki (Vas.)

1. varapuheenjohtaja, Markku Mäkitalo (Kesk.)1

2. varapuheenjohtaja, Yritys Inkeri (OMK)

3. varapuheenjohtaja, Kenttälä Toni (PS)

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi

 Kvalt 1.6.2020 § 22 asti Kivisaari Yrjötapio (Kesk)


 

Kittilän kunnan­valtuustoon toimikaudeksi 1.6.-2017 – 31.5.2021 valitut ehdokkaat:

 

Suomen Keskusta r.p.  (*vaaliliitto Kesk.+KD, vaaliliitot vaikuttavat vertauslukuun)

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Rajala Pekka 1104,0 156
Kantola Susanna 552,0 112
Salmi Jukka 276,0 72
Rantajääskö Tapani 220,8 68
Saarela Mikko 184,0 61
Korva Merja 157,7 50
Mäntymaa Vuokko 138,0 49
Mäkitalo Markku 1 100,4 38
Toivola Juha 2 92,0 35

1Kvalt 31.10.2017 § 77 asti Holck, Eino / vertausluku 122,7, henkilök. äänimäärä 45

2 Kvalt 1.6.2020 § 21 asti Kivisaari, Yrjötapio / vertausluku 110,4, henkilök. äänimäärä 45

 

Kristillisdemokraatit r.p. (*vaaliliitto Kesk.+KD, vaaliliitot vaikuttavat vertauslukuun)

Valtuutettu Vertausluku Henkilök. äänimäärä
Palosaari Raija 368,0 105

 

Oikeudenmukainen Kittilä

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Yritys Inkeri 659,0 391
Linnala Maija-Leena 329,5 63
Kangas Pentti 219,7 54
Mertaniemi Tuula 164,7 39
Ovaskainen Ahti 131,8 31
Vanhatalo Leena 109,8 30

 

Vasemmistoliitto r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Toivanen Maritta 431,0 136
Nevalainen Aki 215,5 55
Fagerholm Raili 143,7 51
Nevalainen Paula 107,7 36

 

Perussuomalaiset r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Kenttälä Toni 341,0 96
Salonen Tarmo 170,5 82
Pekkala Antti 113,7 33

 

Kansallinen kokoomus r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Poti Jukka 194,0 46

 

Vihreä liitto r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Huilaja Tiina 164,0 164

 

Kuntalaislista

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Erkkilä Akseli 147,0 60

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Kautto Sakari 129,0 49

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sivua päivitetty: 
14.4.2021