Kunnanvaltuusto

Tulostettava sivu

KUNNANVALTUUSTON KOKOONTUMINEN VUONNA 2019

Kunnanvaltuuston kokoontuminen tammi – kesäkuu 2019

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 §:n 84 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2019 seuraavasti:

Ma 21.1. klo 14.00
Ma 4.3. klo 14.00
Ma 1.4. klo 14.00
Ma 6.5. klo 14.00
Ma 17.6. klo 14.00

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa.Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on sähköpostiosoite. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS


 

Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2018

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.1.2018 §:n 2 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu 22.1.2018 pidettävän kokouksen lisäksi vuonna 2018 seuraavasti:

26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 18.6., 20.8., 17.9., 29.10., 13.11. ja 11.12.2018.

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei ilmaannu estettä tai asioiden käsittely toisin vaadi. Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on sähköpostiosoite. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

KITTILÄN KUNNANHALLITUS


Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa maanantaina 22.1.2018 klo 14.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta. (Päätös Kvalt 13.12.2017 § 96)


Kvalt 23.4.2018 § 29

28.5.2018 pidettäväksi päätetty kokous aikaistettiin pidettäväksi keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.00 alkaen.


Kunnanvaltuuston 17.9.2018 pidettäväksi päätettyä kokousta ei pidetä, koska kokoukseen ei ole yhtään kunnanhallituksen tai tarkastuslautakunnan valmistelemaa asiaa/esitystä valtuuston käsiteltäväksi.

Kittilässä 30.8.2018

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja


Kunnanvaltuuston kokous ti 11.12.2018 peruttu Kittilän kunnanvaltuuston kokous ti 11.12.2018 peruutetaan. On käynyt ilmi, että osa valtuutetuista ei ole saanut kokousmateriaalia edes ma 10.12. postissa. Näinollen kokous joudutaan siirtämään pidettäväksi keskiviikkona 19.12.2018 klo 14.00 alkaen, jotta kaikille voidaan toimittaa puuttuva kokousaineisto.

Kittilässä 10.12.2018

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 


 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto

Kunnanvaltuusto 19.6.2017 § 30, toimikausi yksi (1) vuosi: 19.6.2017 – 18.6.2018
Kunnanvaltuusto 18.06.2018 § 44, toimikausi kolme (3) vuotta 18.6.2018 - 31.5.2021

 

Puheenjohtaja, Nevalainen Aki (Vas.)

1. varapuheenjohtaja, Kivisaari Yrjötapio (Kesk.)

2. varapuheenjohtaja, Yritys Inkeri (OMK)

3. varapuheenjohtaja, Kenttälä Toni (PS)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi
 


Valtiovarainministeriö on päätöksellään 19.6.2018 pidättänyt syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimestaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

Kunnanvaltuuston tilapäinen kokoonpano VM:n päätöksen jälkeen on seuraava:

 

Suomen Keskusta r.p. (vaaliliitto Kesk+KD)
Valtuutettu
Rajala Pekka  
Kivisaari Yrjötapio
Toivola Juha (varav.)
Jokela Ville (varav.)
Hangasvaara Sirkka (varav.)
Pääkkölä Matti (varav.)
Alatalo Eetu (varav.)
Niskanen Maarit (varav.)
Marttila Outi (varav.)

 

Kristillisdemokraatit r.p. (vaaliliitto Kesk+KD)
Valtuutettu
Palosaari Raija

 

Oikeudenmukainen Kittilä
Valtuutettu
Yritys Inkeri
Linnala Maija-Leena
Kangas Pentti                                                               
Mertaniemi Tuula
Ovaskainen Ahti
Vanhatalo Leena

 

Vasemmistoliitto r.p.
Valtuutettu
Toivanen Marita
Nevalainen Aki
Kenttälä Pekka (varav.)
Ylisuvanto Jukka (varav.)                                             

 

Perussuomalaiset r.p.
Valtuutettu                                                                                
Kenttälä Toni                                                                
Pekkala Antti                                                                
Mäkitalo Jussi (varav.)                                                  

 

Kokoomus r.p.
Valtuutettu
Poti Jukka

 

Vihreä Liitto r.p.
Valtuutettu
Huilaja Tiina

 

Kuntalaislista
Valtuutettu                                                                       
Lepola Sauli (varav.)

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Valtuutettu                                                                                     
Kautto Sakari                                                                                         

                                                                    

 

Kittilän kunnan­valtuustoon toimikaudeksi 1.6.-2017 – 31.5.2021 valitut ehdokkaat:

 

Suomen Keskusta r.p.  (*vaaliliitto Kesk.+KD, vaaliliitot vaikuttavat vertauslukuun)

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Rajala Pekka 1104,0 156
Kantola Susanna 552,0 112
Salmi Jukka 276,0 72
Rantajääskö Tapani 220,8 68
Saarela Mikko 184,0 61
Korva Merja 157,7 50
Mäntymaa Vuokko 138,0 49
Kivisaari Yrjötapio 110,4 45
Mäkitalo Markku 1 100,4 38

1Kvalt 31.10.2017 § 77 asti Holck, Eino / vertausluku 122,7, henkilök. äänimäärä 45

 

Kristillisdemokraatit r.p. (*vaaliliitto Kesk.+KD, vaaliliitot vaikuttavat vertauslukuun)

Valtuutettu Vertausluku Henkilök. äänimäärä
Palosaari Raija 368,0 105

 

Oikeudenmukainen Kittilä

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Yritys Inkeri 659,0 391
Linnala Maija-Leena 329,5 63
Kangas Pentti 219,7 54
Mertaniemi Tuula 164,7 39
Ovaskainen Ahti 131,8 31
Vanhatalo Leena 109,8 30

 

Vasemmistoliitto r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Toivanen Maritta 431,0 136
Nevalainen Aki 215,5 55
Fagerholm Raili 143,7 51
Nevalainen Paula 107,7 36

 

Perussuomalaiset r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Kenttälä Toni 341,0 96
Salonen Tarmo 170,5 82
Pekkala Antti 113,7 33

 

Kansallinen kokoomus r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Poti Jukka 194,0 46

 

Vihreä liitto r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Huilaja Tiina 164,0 164

 

Kuntalaislista

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Erkkilä Akseli 147,0 60

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Valtuutettu Vertausluku

Henkilök. äänimäärä

Kautto Sakari 129,0 49

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sivua päivitetty: 
5.2.2019