Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.1.2015 §:n 2 kohdalla päättänyt, että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi vuonna 2015 seuraavasti:

Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.

 

Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla.

 

Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, nettisivuilla, kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon sivuilla sekä tarpeellisiksi katsottavissa alan ammattilehdissä.

 

Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tukihakemuksista julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa mikäli ilmoitus vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen.

 

Muutoin kaikki ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkaistavassa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa.

 

Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain tai asetuksen estämättä tai asian luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, lehti-ilmoitus voidaan kuuluttaa lyhennettynä ja tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen.

 

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
11.2.2015