Koulutoimi tiedottaa: Koulutyö jatkui 12.8.2020

Tulostettava sivu

Tiedote, 6.8.2020

 

Koulutyö jatkui uudella lukuvuodella keskiviikkona 12.8.2020. Lähtökohtana on, että opetus järjestetään lähiopetuksena huomioiden THL:n ja OKM:n ohjeistukset.

 

Koulujen tulee taata turvallinen koulunkäynti lapsille ja työnteko henkilökunnalle lähiopetuksen aikana. Kouluun ja työpaikalle ei ohjeistuksen mukaan tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

 

Koulupäivät toteutetaan työjärjestyksen mukaisesti. Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Välituntijärjestelyihin tehdään muutoksia niin, etteivät kaikki oppilaat ole samaan aikaan välitunnilla. Myös ruokailu järjestetään niin, että vältetään mahdollisimman paljon lähikontakteja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alakouluissa voidaan ruokailu järjestää luokassa. Alakouluissa opetusryhmät pyritään pääsääntöisesti pitämään erillään koulupäivän ajan. Koulukuljetuksissa huomioidaan edelleen turvavälit ja niissä toimitaan kevään ohjeiden mukaisesti.

 

Hygieniaan annetaan yhteiset ohjeistukset. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Koulussa desinfioidaan kerran päivässä ovenkahvat pyyhkimällä desinfiointiaineella.

 

Perusopetuslain perusteella oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja hakemus perustella. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Jos oppilas on palannut Suomeen ulkomailta, tulee ajankohtaiset ohjeistukset tarkistaa aina THL:n internetsivuilta.

 

Mikäli tautitilanne muuttuu, reagoidaan asiaan välittömästi koulukohtaisesti. Mikäli lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, voidaan kouluissa siirtyä väliaikaisesti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jotka eivät kuitenkaan koske esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-3 oppilaita,  erityisen tuen päätöksen saaneita eikä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Muutoksista tiedotetaan välittömästi.

 

Koulutoimi

Sivua päivitetty: 
18.8.2020