Kittilässä varaudutaan vahinkorajat ylittävään tulvaan

Tulostettava sivu

Tulvatiedote 1/2020, Kittilän kunta, 4.5.2020

 

Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen mukaan suuren lumimäärän vuoksi vuoden 2020 kevättulvat voivat olla Lapissa tavallista suuremmat. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan tulvavesi voi nousta Kittilässä edellisen suuremman tulvavuoden 2005 tasolle. Näin tulvavahingot ovat mahdollisia. Sääennusteiden mukaan viileä sää voi siirtää tulvahuippua kesäkuun puolelle. Jos kylmät ja lämpimät jaksot vuorottelevat, voi tulva jakautua pitkälle aikavälille ja tulvahuiput jäävät ennustettua pienemmiksi. Tulvan aikaiset runsaat sateet saattavat kasvattaa ne ennustettua suuremmiksi.

 

Terveyskeskuksen ja kunnan Rantatien kerrostalojen väliaikainen tulvapenger valmis

Kittilän kunnassa on varauduttu tulvan osalta tarvittaviin toimenpiteisiin ja kunnan kiinteistöjen suojaustoimenpiteisiin.

Terveyskeskuksen ja kunnan Rantatien kerrostalojen väliaikainen tulvasuojavalli on valmis ja Pääskylänniemen palvelutalon ja rivitalojen tulvasuojaukseen on varauduttu. Evakuointisuunnitelma on tehty kunnan palveluasumisen osalta.

 

Kunnan tulvajohtoryhmä varautuu tulvaan

Kittilän kunnan tulvajohtoryhmä saa tilannetietoja viranomaisilta, mm. Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta. Kunnan tulvajohtoryhmässä jatkuvaa yhteistyötä tulvatilanteen edetessä tekevät kunnan johdon ja edustajien lisäksi mm. Lapin pelastuslaitoksen, Lapin Ely-keskuksen ympäristö- ja liikennepuolen sekä paikallisten vesi- ja sähkölaitosten ja Kittilän Vuokratalot Oy:n edustajat ja ympäristöterveysviranomainen.

 

Lisätietoa tilanteesta ja tulvaan varautumisesta

Kittilän kunta tiedottaa tulvaan varautumisestaan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/kittilan-kunnan-tulvatiedotus-2020. Osoitteesta löytyy myös yleistä tietoa ja oppaita kuntalaisille tulvaan varautumisesta, linkkejä Lapin tulvatilanteen seuraamiseen, tulvakarttoja ja linkki tieliikennehäiriöiden seuraamiseen.

Kunta on avannut tulvainfopuhelimen, puh. 040 676 3000, johon voi soittaa tulvaan liittyvissä kysymyksissä. Hätätilanteessa tulvan aikana tulee aina soittaa hätänumeroon 112.
 

 

Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla

Viranomaiset muistuttavat kansalaisia, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta.

Ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen löytyy Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta: http://lapinpelastuslaitos.voog.com/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020 Lapin pelastuslaitos on yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa laatinut ohjevideon omatoimisesta suojaamisesta, video löytyy mm. Lapin pelastuslaitoksen ja Kittilän kunnan sivuilta.

Ajankohtaista tulvatilannetta voi seurata Ympäristökeskuksen sivuilta www.ymparisto.fi. ELY-keskus julkaisee tulvatiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi (Ajankohtaista, Tiedotteet). Lisäksi Lapin ELY-keskuksen laatima "Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen" on saatavilla sähköisesti www.doria.fi/ely-keskus.

Kunnan tulvajohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 8.5.2020.

 

Lisätietoja Kittilän tulvatilanteesta:

Kittilän kunta
Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi
Tekninen johtaja Lauri Kurula, puhelin 040 540 6357, lauri.kurula@kittila.fi

Lapin pelastuslaitos
Kittilän vs. palopäällikkö Kari Kuosmanen, p. 040 553 4966, tai päivystävä palomestari 040 152 8650, virka@lapinpelastuslaitos.fi
Pelastuslaitokselle pyydetään antamaan työrauha ja ensisijaisesti seuraamaan tilannetta Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta.

Tiedote pdf-muodossa: Kittilän tulvatiedote 1/2020, 4.5.2020, Kittilässä varaudutaan vahinkorajat ylittävään tulvaan

 

Sivua päivitetty: 
5.5.2020