Kittilän kuntastrategia

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian 20.8.2018. Kyseessä on kunnan ensimmäinen, kunnan toimintaa ja talouden pitkän aikavälin tavoitteita määrittävä kuntastrategia.

 

Kittilän visio on: Kittilä – puhdasta kultaa
Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla.

 

Kittilän arvot ovat:
L
uonto
Inhimillisyys
Vieraanvaraisuus ja
Edelläkävijyys

 

Kuudeksi painopistealueiksi, jotka samalla ovat valtuuston kärkihankkeita, on strategiassa valittu yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

 

Strategiatyö aloitetaan kunnassa ja sen toteutumista seurataan niin tekemisen muutoksen kautta kuin myös väli- että lopputulemamittarein. Strategian toteutumista seurataan myös valtuustotasolla. Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt.

 

Strategia kokonaisuudessaan: Kittilän kuntastrategia (hyv. 20.8.2018, Kittilän kunnanvaltuusto)

Lue tiedote: 25.2.2019, Kittilän kuntastrategia nostaa esiin arvot, uusi visuaalinen ilme kuvastaa kunnan monipuolisuutta

Katso tai lataa esitys: Kittilän kuntastrategia

 

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi
vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puhelin 040 572 4460, hanna-maria.grandell@kittila.fi
 

 

Sivua päivitetty: 
9.2.2021