Kittilän kunta purkaa koronaviruksen rajoitustoimia hallituksen linjausten mukaisesti

Tulostettava sivu

Tiedote, Kittilän kunta, 7.5.2020
 

Suomen hallitus on linjannut 29.4.2020 ja 4.5.2020 rajoitustoimien purkamisesta. Alla tiivis koonti tämän vaikutuksista Kittilän kunnan palveluihin. Tarkempaa tietoa palvelumuutoksista saa toimintayksiköistä ja kootaan kunnan www-sivuille.

 

Varhaiskasvatus ja opetus

 • Varhaiskasvatuksessa poikkeusolojen aikana lapsiryhmät ovat toimineet omina pieninä ryhminä. Hoitoaikavaraukset ja poissaoloilmoitukset tehdään sähköisesti Daisyn kautta kuten normaalistikin. Lisätarkennuksia varhaiskasvatuksen toimintaohjeisiin löytyy kunnan www-sivuilta ja vanhemmille lähetetystä Daisy-postista.
 • Perusopetus käynnistyy ja oppilaat palaavat kouluun 14.5.2020. Poikkeuksen muodostaa pieni joukko harvinaisia sairaustilanteita, joissa lähikouluun menemistä ei nyt suositella. Lisätietoja kouluterveydenhoitajilta, Minna Kantola p. 040 825 6677 ja Heli Harju p. 040 673 5324. Koulupäivät toteutetaan työjärjestyksen mukaisesti, mutta sisällöllisesti ne saattavat poiketa normaalista. Kouluissa otetaan tiloja laajasti käyttöön. Opetusryhmät pyritään pitämään erillään koko koulupäivän ajan, mikä tarkoittaa esimerkiksi välituntien osalta uusia järjestelyitä. Hygieniaan annetaan yhteiset ohjeistukset lapsille ja aikuisille, ja kouluihin toimitetaan käsihuuhdetta.
 • Koulukuljetukset järjestetään tämän hetken tietojen mukaan normaalisti. Mikäli uusia ohjeistuksia tulee, niistä informoidaan tarpeen mukaan.
 • Kouluruokailut rytmitetään uudelleen niin, että ruokailu tapahtuu mahdollisimman pienissä ryhmissä ja porrastetusti.
 • Lounaspakettien jakaminen loppuu perusopetuksen oppilaiden siirtyessä lähiopetukseen, viimeinen lounaspaketti jaetaan tiistaina 12.5.2020.
 • Lukion oppilaat jatkavat etäopetuksessa lukuvuoden loppuun saakka. Lukiolaiset voivat hakea päivittäin maanantaista perjantaihin lämpimän ruuan ja salaatin yläasteen keittiön takaovelta, hakuajasta pitää sopia keittiönhenkilökunnan kanssa. Sirkassa lukiolaiset voivat hakea klo 12.00 keittiön ovelta päivittäin maanataista perjantaina ruuan ja salaatin.
   

Kirjasto, Revontuli-opisto, nuoriso-, liikunta ja kulttuuripalvelut

 • Pääkirjasto ja kirjastoauto avataan 1.6. Pääkirjaston lainaustoimintaa avataan ke 6.5. (ma-to klo 11-19, pe 9-16) asteittain siten, että noudatetaan turvaohjeita, eli kirjastotilassa voi olla maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan. Raattaman sivukirjasto avataan to 7.5. (klo 18-20). Lainoja voi palauttaa kirjastoon ja palautuslaatikkoon. Lainojen eräpäivät ja varausten noutopäivät on siirretty eteenpäin aikaisintaan 1.6.2020.
 • Kulttuuritapahtumien, Kino Ylärin elokuvien ja kotiseutumuseon toiminnasta saadaan vielä aluehallintoviraston ohjeita, ja toimista tiedotetaan lähempänä kesää.
 • Kirkonkylän hiihtolatuverkoston kunnostus päättyi 30.4.
 • Kirkonkylän talviuintipaikan ylläpito on tämän kauden osalta päättynyt.
 • Liikuntatoimen järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat on toistaiseksi peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Isompia tapahtumia, kuten esimerkiksi yleisurheilun kunnanmestaruuskisoja, harkitaan järjestettäväksi aikaisintaan elokuussa. Liikuntatoimen kesäkerhojen osalta päätöksiä tehdään koulujen avaamisen jälkeen.
 • Kunnan ulkoliikuntapaikat avataan tämänhetkisen tiedon valossa 14.5. ja sisäliikuntapaikat 1.6. hygieniaohjeita ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kunnan liikuntatoimi tulee ohjeistamaan liikuntapaikkojen käyttäjiä tarkemmin toukokuun aikana.
 • Urheiluhallin liikuntavälineitä saa edelleen lainata, mutta lainaajien tulee varautua siihen, että välineet todennäköisesti pyydetään palauttamaan toukokuun aikana.
 • Revontuli-Opiston lähiopetusta päästään käynnistämään aikuisten ja lasten ulkona tapahtuvien kurssien osalta vähitellen kesän aikana. Taiteen perusopetuksen kursseja lapsille ja nuorille voidaan toteuttaa, kun opetusjärjestelyissä huomioidaan tartuntalain edellyttämät hygienia- ja suojaustoimenpiteet. Nämä kurssit käynnistyvät pääsääntöisesti elokuussa.
 • Revontuli-Opiston toimistot ovat edelleen suljettuna etätyösuosituksen vuoksi. Toimistot palvelevat asiakkaita sähköpostilla tai puhelimitse klo 9-15. Kirjallinen materiaali toimitetaan opiston postilaatikkoon (REDUn toimipisteen takapihalla). Lisätietoa www.revontuliopisto.fi ja opiston toimistosta

Terveyspalvelut

 • Koronavirusnäytteitä otetaan terveyskeskuksessa alueellisen ohjeen mukaisesti potilailta, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa. Näytteitä voidaan ottaa terveyskeskuksessa päivittäin.
 • Päivystyspoliklinikka toimii normaalisti, mutta edelleen siten, että hengitystieinfektiopotilaat tutkitaan ja hoidetaan erillään muista potilaista. Ennen poliklinikalle saapumista on soitettava päivystysnumeroon 0400 356 498
 • Terveyskeskuksen vastaanotolla, päivystyksessä, laboratoriossa ja röntgenissä asioidessaan asiakkaiden tulee käyttää hengityssuojainta koko asioinnin ajan. Suojus annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Fysioterapia toimii normaalisti, mutta ryhmävastaanottoja ei pidetä.
 • Neuvola toimii normaalisti, mutta ryhmäneuvoloita ei pidetä.
 • Perhetyö toimii normaalisti.
 • Vuodeosastolla on edelleen vierailukielto. Poikkeuksia voidaan tehdä kriittisesti sairaiden tai saattohoidossa olevien potilaiden omaisten osalta.
 • Mielenterveystoimistossa vastaanotto toimii pääsääntöisesti normaaliin tapaan, mutta tarvittaessa voidaan käyttää etäyhteyttä.
 • Hammashoitolassa annetaan myös kiireetöntä hoitoa rajoitetusti, tehostettua hygieniaa noudattaen. Ajanvaraus kiireelliseen hoitoon puhelimitse 040 546 3901.

 

70 vuotta täyttäneet
 

 • Hallituksen linjauksia noudattaen Kittilän kunta suosittelee, että yli 70-vuotiaat välttävät edelleen fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.
 • Kiireetön lääkärin ja terveydenhoitajien vastaanotto toimii normaalisti myös yli 70-vuotiaiden osalta, mutta vastaanotot voidaan toteuttaa myös puhelimitse asiasta riippuen. Laboratorionäytteiden ottaminen kotona yli 70-vuotiailta keskeytetään, ja näytteet otetaan taas normaalisti terveyskeskuksen laboratoriossa.
 • Kittilän kunnan järjestämä kuljetuspalvelu päivittäistavaroille ja apteekkituotteille yli 70-vuotiaille jatkuu toistaiseksi, palvelu tilataan Kittilän kunnan yhteyshenkilöltä. Uusi puhelinnumero on 0400 356 453 (ma-pe klo 8-14).

 

Palvelutalot ja päivätoiminta

 

 • Kehitysvammaisten ihmisten ja ikäihmisten päivätoiminnat pysyvät suljettuna toistaiseksi.
 • Ikäihmisten vuorohoito on edelleen peruttu ja vierailut on estetty toistaiseksi. Sama koskee myös yksityisiä hoitokoteja (Hopeatupa ja Kätkä).
 • Hoivayksiköissä etsitään uusia vierailuja korvaavia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi, niiden osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan oman läheisen hoivayksikköön.
 • Tarvittaessa käytäntöjä tarkennetaan ja niistä tiedotetaan erikseen.

 

Kuntouttava työtoiminta ja työpajat
 

 • Kittilän työpajat aukeavat 1.6.2020 hallituksen linjauksen mukaisesti. Työpajat ovat kiinni kesälomien keskittämisen ajan 6. - 24.7.2020, mutta sisäinen valmennustyö jatkuu. Tämä tarkoittaa, että ulkopuolelta ei oteta töitä vastaan kyseisenä aikana.
 • Kunnanviraston kanttiini (työpajojen ylläpitämä) aukeaa 1.6.2020. Terveyskeskuksen kanttiini on toistaiseksi edelleen suljettu.

 

Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset
 

 • Yli 10 hengen tilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31.5.2020 saakka hallituksen linjausten mukaisesti, jonka jälkeen rajoitusta lievennetään
 • Enintään 50 henkilön kokoontumiset ja tilaisuudet ovat mahdollisia 1.6.2020 alkaen. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.
 • Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on edelleen kielletty hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.

 

Etätyöskentely kunnan yksiköissä ja toimielinten kokoukset

 • Etätyösuositus jatkuu 31.7.2020 saakka tai tarvittaessa pitempään niissä kunnan työyksiköissä ja tehtävissä, joissa työtehtävät sen mahdollistavat. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.
 • Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan toimielimet voivat kokoontua sähköisesti. Toimielinten kokouksia pidetään harvennetulla aikataululla, kuitenkin tarpeen mukaan.

 

Kittilän kunnantalo

 • Kunnantalon ovet on suljettu 31.7. saakka, asiointi kunnanvirastolla tulee hoitaa ensisijaisesti puhelimella ja sähköpostilla. Jos asian hoitaminen on välttämätöntä tapaamisella, siitä on sovittava etukäteen ajanvarauksella. Ajan voi varata puhelimitse siltä henkilöltä, jota tapaaminen koskee. Yhteystiedot ajan varaamiseksi: www.kittila.fi/yhteystiedot  Voit myös tiedustella yhteystietoja kunnan puhelinvaihteesta, p. 0400 356 500.
 • Kunnantalon aulaan varataan käsidesiä, jota kunnantalolla asioivia pyydetään käyttämään tullessa ja lähtiessä.
 • Kuulutukset ovat nähtävillä kunnantalon pääovien läheisyydessä ikkunassa ja kunnan internetsivuilla www.kittila.fi/kuulutukset, kaavojen osalta  www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat. Mahdollisten nähtäville tulevien kaavojen osalta voi ottaa yhteyttä teknisen toimen asiakaspalveluun tai sopia maanmittausinsinöörin kanssa tapaamisesta.

 

Kittilän elinkeinotoimi Kideve Elinkeinopalvelut

 • Kideve Elinkeinopalvelut palvelee etäyhteyksillä, samoin tapahtumat ja tilaisuudet järjestetään edelleen toistaiseksi etäyhteyksillä. Tilaisuuksista tietoa: www.kideve.fi sekä Kideven Facebook-sivustolta: www.facebook.com/kideve   

 

Lisätiedot:

Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, antti.jamsen@kittila.fi, puh. 040 745 9830
Heidi Tanninen, johtava lääkäri, Kittilän kunta, heidi.tanninen@kittila.fi
Tiina Huilaja, vs. perusturvajohtaja, Kittilän kunta, tiina.huilaja@kittila.fi, puh. 040 847 6526
Aarne Mäkelä, vs. sivistystoimenjohtaja, Kittilän kunta, aarne.makela@kittila.fi, puh. 040 705 7486
Lauri Kurula, tekninen johtaja, Kittilän kunta, lauri.kurula@kittila.fi, 040 540 6357
 

Tiedote pdf-muodossa: 7.5.2020, Kittilän kunta purkaa koronaviruksen rajoitustoimia hallituksen linjausten mukaisesti

Sivua päivitetty: 
7.5.2020