Kittilän kunta meni Facebookiin

Tulostettava sivu

Tiedote 16.5.2012

 

Kittilän kunta on avannut Facebook-sivun. Facebookiin menon taustalla on kuntalaiskyselyssä lokakuussa 2011 tullut toive siitä, että kunnan asioista saisi tietoa myös monen kuntalaisen yleisimmin käyttämän viestintäkanavan kautta.

 

Facebookiin meno oli maaliskuussa hyväksytyssä viestinnän kehittämissuunnitelmassa ajoitettu tälle vuodelle, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ollut määritelty. Kunnanjohtaja Anna Mäkelä kertoo, että ajoitukseen vaikuttaa myös tämän hetken tulvauhka.

 

- Kittilässä varaudutaan tällä hetkellä vahinkorajat ylittävään kevättulvaan. Sosiaalinen media on monille kuntalaisille jatkuvasti käytössä oleva kanava ja siksi meille oiva keino välittää tietoa nopeasti ja laajalle väestöryhmälle.

 

Facebook ei korvaa perinteisiä viestintäkanavia vaan täydentää niitä. Lehdistötiedotteita ja kotiin toimitettavaa, paljon kiitosta kuntalaisilta saanutta kuntatiedotetta lähetetään siis entiseen malliin, mutta nyt ne ovat luettavissa myös Facebookista. Kunnan Facebook-sivuja ei myöskään voi käyttää asioiden vireillepanoon, vaan ne tulee edelleen kohdistaa kunnan kirjaamoon ja asianosaisille viranhaltijoille esimerkiksi sähköpostilla.

 

- Kunnassa ei voi olla monta eri järjestelmää, joiden kautta asiakirjoja vastaanotetaan ja hoidetaan. Meillä on valmiit systeemit esimerkiksi rakennuslupien, päivähoitopaikkojen tai työpaikkojen hakemiselle, ja käytämme niitä edelleen. Facebookissa on hyvää se, että monet seuraavat sitä lähes jatkuvasti ja saavat tiedon kunnan asioista siten nopeammin, helpommin ja varmemmin kuin vaikkapa kotisivuilta.

 

Kittilän kunnan löytää Facebookista alla olevan linkin kautta:

http://www.facebook.com/pages/Kittil%C3%A4n-kunta/287250974702757

 

Lisätiedot
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, puhelin 040 572 2044, anna.makela(at)kittila.fi

  

 

 

 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013