Kittilän kunnanvaltuuston kokous perjantaina 14.12.2012

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa, kunnanvaltuuston istuntosalissa perjantaina 14.12.2012 klo 14.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Lapin ammattikorkeakoulun perustamisen ja pääomittamisen yhteydessä
tapahtuvan jäsenkuntaosuuksien muuttamisen periaatteet
4. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
5. Määrärahalisäyksiä vuoden 2013 talousarvioon
6. Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2015
7. Raattaman koulun opetusjärjestelyt
8. Vuoden 2012 kunnallisvaalien tulos
9. Valtuutettu Kumpulan aloite Lapecosta eroamiseksi
10. Tilintarkastajan toimikausi
11. Hallintosääntöön tehtävät muutokset maaseutuelinkeinoviranomaisen
yhteistoiminta-alueen perustamisen johdosta
12. Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Levin
Vuokratalojen lainalle
13. Päiväkoti Mäntymajan määrärahat
14. Neuvoksen talon määrärahamuutokset
15. Kittilän kunnan poistosuunnitelman tarkistaminen Palvelutalo Koivukodin osalta

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa hallintojohtajan työhuoneessa tiistaina 18.12.2012 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo 13.00 - 15.00.

Kittilässä 3.12.2012

 

Timo Kurula
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013