Kittilän kunnanvaltuuston kokous maanantaina 20.6.2016

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa, kunnanvaltuuston istuntosalissa maanantaina 20.6.2016 klo 14.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2015
 4. Kittilän kunnan vuoden 2015 tilinpäätös
 5. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen
 6. Lounaisrinteen asemakaavan yleisten pysäköintialueiden toteuttaminen, lisämäärärahaesitys talousarvioon 2016
 7. Utsuvaaran asemakaavan laajennuksen ja korttelin 802 asemakaavamuutoksen hyväksyminen
 8. Risto Similän ero kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
 9. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri Yrityksen selityksistä
 10. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa
 11. Perusturvajohtajan valinta
 12. Perusturvajohtajan virkaan varalle valinta

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 23.6.2016 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo 13.00 - 15.00.

 

 

Kittilässä 14.6.2016

Inkeri Yritys

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Sivua päivitetty: 
14.6.2016